Slavia a Pramen

SlaviaaPramenImigrantes2

 

Národní tanec a zpěv jsou dva prvky, které sbližují emigranty a udržují jejich pocit náležitosti a lásky k bývalé vlasti. Na tvářích rodičů a prarodičů můžeme pozorovat dojetí, když vidí své potomky tancovat v krásných národních krojích, z nichž některé jsou i přes sto let staré a některé zhotovené zde v Brazílii šikovnou maminkou nebo babičkou.

Tanec byl přítomen během celé existence spolku. Tyto činnosti se zpočátku nazývaly „Vzpomínáme zpěvem a tancem“. Před 60ti lety členové klubu založili taneční skupinu Slavia, která získala své jméno jako výraz úcty k jednomu z prvních jmen spolku.

Skupina začala účinkovat na kulturních oslavách a činnostech klubu a dnes vystupuje na nejrůznějších národních i mezinárodních kulturních festivalech (BUNKYO, Festa do Imigrante, Vila Zelina, Caxingui, Lídice). Ve vedení se v posledních letech vystřídali Dagmar Strunc Fernardes, Guilherme Zandonaide Nicodemus, Camila Leal Rosa, a to za vydatné organizační pomoci paní Very Novak Antonio.

Od roku 2011 je taneční skupina doprovázena hudební skupinou Pramen založenou učitelkou českého jazyka Klárou Bachurkovou. V roce 2013 se vybraní účastníci z obou skupin představili na Festivalu české kultury v Latinské Americe, který pořádali krajani v Argentině. 

 

FotoVilaZelina2014